Sbírka pro nadaci CHRPA

V průběhu měsíce září a října se naše škola zapojila do charitativní akce na podporu nadace CHRPA, která ze získaných peněz financuje nákup a výcvik koní pro hiporehabilitaci (jízda na koni, která léčí nejrůznější zdravotní problémy dětí i dospělých).
Žáci měli možnost zakoupit si upomínkové předměty a tím přispět na dobou věc. Naše škola nadaci CHRPA přispěla částkou 1000,- Kč.
Mgr. R. Jindráková