Sběr papíru – vyhodnocení

Přestože školní družina vyhlásila sběr papíru pouze na krátké období, podařilo se žákům odevzdat celkem 590 kilogramů papíru. Nejúspěšnější třídou byla třída 2.C s množstvím 187,8 kg. Na druhém místě se umístila třída 1.A s 81 kg a
na třetím místě třída 2.A s 54 kg.
Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme. Na jaře se můžete těšit na další sběr.