Pythagoriáda – školní kolo

V průběhu ledna a února se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže  Pythagoriáda.
V kategorii 5. ročníku soutěžilo 50 žáků a nejúspěšnější řešitelkou, která získala maximální počet 15 bodů, byla Nina Kropáčková. Dalšími úspěšnými řešiteli postupujícími do okresního kola  jsou: Jitka Kořínková (14 b.), Magdaléna Kylarová (12 b.), Anna Čiháková (12 b.), Václav Ulrych (10 b.) a Karel Hrdoušek (10 b.).
V kategorii 6. ročníku získala nejvíce bodů Berta Budínská (6 b.). V kategorii 7. ročníků zvítězila Nathálie Thumová, která postupuje do okresního kola stejně jako nejúspěšnější řešitel v kategorii 8. ročníku: Lukáš Tuláček (12 b.). Dalšími úspěšnými řešiteli byli Miroslav Pavrovský (10 b.) a Vladimír Prejzek (10 b.) Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí
v okresním kole.
K. Sobotková