První pozdrav z hor

Fotografie ze ŠVP
naleznete zde.