Projektový Den s knihou

Dne 1. 4. 2015 se konal na naší škole projektový Den s knihou. V letošním roce jsme se v tento den věnovali H. Ch. Andersenovi, významnému dánskému pohádkáři, který se narodil 2. dubna před 210 lety. Dalším autorem, se kterým jsme se seznámili byl Jan Drda, rodák z Příbrami a 4. dubna uplyne 100 let od jeho narození.
Žáci se společně se svými učiteli seznámili s pohádkami těchto autorů. Třetí osobností, kterou žáci poznali, byl ilustrátor Adolf Born, který se letos dožívá 85 let a jehož kresby všichni znají. Celé dopoledne se žáci 1. stupně různými formami práce seznamovali s tvorbou těchto autorů a typickými znaky jejich děl.
Velice děkujeme žákům a vyučujícím 5. ročníků, kteří si již v minulých dnech připravovali materiály o těchto osobnostech a jejich tvorbě. V prvních vyučovacích hodinách pak žákům nižších ročníků prezentovali poutavou formou své poznatky. Nechyběly ani ukázky děl zmiňovaných autorů. Věřím, že si dnešní den děti užily, něco se dozvěděly a někdo si zkusil napsat i krátký příběh.
Fotografie naleznete zde a zde.
Jitka Debnárová