Projekt Knihy a literatura

Ve středu 27.3. 2013 proběhl na 1. stupni naší školy projektový den s názvem Knihy a literatura.
Žáci se formou rozhovorů, her a soutěží seznámili se základními literárními pojmy.
V jednotlivých třídách se žáci seznámili se znaky literárních žánrů: pohádka, bajka, pověst a další. Hledali pohádkové dvojice, připomenuli si ilustrátory, které znají z knížek a večerníčků, zkusili si složit básničku a učili se vyhledávat informace v encyklopediích. Dalšími tématy našem projektu byly filmové pohádky, komiksy a časopisy. Při jednom zastavení si děti zahrály hru Pisálkův kvíz,
kde musely prokázat své literární znalosti.
Doufáme, že se s knihami skamarádili i ti, kdo neradi čtou.
Na závěr projektového dne si žáci některých tříd zkusili alespoň část knihy sami vytvořit a ilustrovat bajku.
Jitka Debnárová
Fotografie naleznete zde.