Projekt Jsme jeden tým – 6. ročník

Dne 11. 9. 2013 se uskutečnil pro žáky 6. A a 6. B již šestý ročník projektového dne Jsme jeden tým. Žáci se seznamovali s novým třídním učitelem a novými spolužáky, společně stanovovali pravidla soužití třídní komunity a lépe se poznávali při různých hrách. Praktickou část programu měl
na starosti preventivní tým a žáci 9. A třídy. Žáci společně překonávali lanové překážky, uklízeli třídu poslepu a plnili další úkoly, které může splnit pouze tým.
Dnešní den byl pokusem nastartovat proces, v průběhu kterého se všichni budou snažit vytvořit silný kolektiv, ve kterém silnější chrání slabšího a kde se respektuje tolerance, právo a spravedlnost. Jaký kolektiv vznikne ze 6. A a 6. B třídy, jakým budou týmem, to ukáže čas.

Týmové výsledky tříd soutěží z tělocvičny:
6. A – 61 bodů
6. B – 59 bodů

Stanoviště, na kterých žáci získávali společné body:
Týmový koš, Na skálu společně, Jdeme podle zvuku, Přechod medicinbalů, Přetáhneme deváťáky, Koš zdatnosti

Videa naleznete zde, zde a zde.
Fotografie naleznete zde.