Projekt Dětská kniha

Ve středu 22. 3. proběhl na 1. stupni projektový den věnovaný dětským knížkám a autorům, kteří tvoří pro děti. V letošním roce jsme se seznámili s tvorbou spisovatele Václava Čtvrtka (nar. 4. 4. 1911), Radka Pilaře (nar. 23. 3. 1931) a známého spisovatele, scénáristy a herce Zdeňka Svěráka,
který 28. 3. 2016 oslaví 80. narozeniny.
Podobně jako v loňském roce si žáci 5. ročníků v hodinách českého jazyka připravili prezentace tvorby uvedených autorů a během projektového dne seznámili se svými poznatky ostatní žáky 1.stupně. Žáci 5.A si připravili pásmo písniček a divadelních ukázek inspirovaných tvorbou Zdeňka Svěráka zakončené tzv. vichrem z hor. Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří si pro nás projekt připravili. Fotografie naleznete zde.
Součástí projektového dne bylo spaní ve škole tříd 1. B a 4. C dne 22.3. Hry a soutěže, které večer probíhaly, také souvisely s dětskými knížkami a spisovateli (foto zde).

Jitka Debnárová