Přírodovědný klokan

Naše škola se i tento rok zapojila do soutěže pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci. Čtyřicet žáků 8. a 9. tříd
si prověřilo znalosti z oblasti fyziky, přírodopisu, zeměpisu, matematiky a chemie. Úspěšným řešitelům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast. Umístění soutěžících do 15. místa naleznete zde.
Hadamovská Jitka