Přednáška pro čtvrťáky

V pátek jsme byli v městské knihovně na velmi zajímavé přednášce, kterou si pro nás připravil Klub přátel červenobílé hole. Získali jsme užitečné informace o hluchoslepých lidech. Poznáme je podle červenobílé hole, kterou používají místo hole bílé. Je to upozornění, že tito lidé mají nejen zrakovou vadu, ale také špatně slyší. Měli jsme též možnost na chvíli poznat, jak se lidé nevidomí cítí a vyzkoušet si práci s pomůckami, které používají. Zajímavá byla i výstava ,,Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme“. Tato přednáška se nám všem moc líbila a přinesla nám mnoho cenných informací.
Fotografie naleznete zde.
Žáci čtvrtého ročníku