Pozdrav ze Živohoště – 6. ročník

Fotografie ze sportovně turistického kurzu v Nové Živohošti
naleznete zde (1. den), zde (2. den), zde (3. den) a zde (4. den).