Pověsti ve 4.C

Den před pololetními prázdninami pracovali žáci ze 4.C na projektu o pověstech. Rozdělili se
do skupin a vybrali si, kterým pověstem se budou věnovat. Na výběr byly pověsti z Dobříše a okolí,
z Prahy, z Krkonoš, z Moravy, z Řecka či Egypta.
Výstupem bylo seznámení s pověstmi a dramatizace jedné vybrané. Děti předvedly moc pěkná vystoupení (foto zde).
K. Šindelářová