Pověsti 4.A

Žáci ze 4. A v průběhu ledna pracovali ve skupinách na projektu Pověsti. Měli za úkol zpracovat přečtené pověsti do komiksů a připravit si dramatizaci pověsti nebo její části. Všichni pracovali s nadšením a jejich práce se jim opravdu povedly. Fotografie naleznete zde.
K. Šindelářová