Poslední pozdrav ze školy v přírodě

Fotografie z vyhodnocení ŠVP a diskotéky
naleznete zde.