Paletka přírodnin přírodovědného kroužku

Ve čtvrtek 25. dubna jsme na přírodovědném kroužku využili slunečného počasí a vydali se do okolí školy. Naším úkolem bylo sestavit paletku přírodnin. Při tom jsme sesbírané věci pojmenovávali a nestačili se divit, jak je příroda rozmanitá. Posuďte sami, jak se nám to povedlo (zde).
Žáci přírodovědného kroužku