Oslava Dne Země

Velice rádi bychom poděkovali organizacím a společnostem: Vodohospodářská společnost Dobříš, s.r.o., Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld – lesní a rybniční správa Zbiroh, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., DOKAS Dobříš, s.r.o. Dále bychom rádi poděkovali Městu Dobříš a žákům Gymnázia Karla Čapka
za uspořádání soutěží ke Dni Země, která se konala na hřišti Boženy Němcové. Všichni jsme byli velice spokojeni s příjemným prostředím a skvělou organizací.
Foto naleznete zde.