Olympiáda v anglickém jazyce

19. února se dva žáci naší školy zúčastnili okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Byli to Magdalena Vtípilová ze 7. ročníku za mladší kategorii a Jakub Kořínek z 9. ročníku za starší kategorii.
Oba si vedli velmi dobře v 1. kole, které mělo písemnou formu a letos bylo zaměřené na slovní zásobu, ustálení spojení a fráze. Magda se dokonce probojovala do 2. kola, které bylo konverzační. Z celkového počtu 13 žáků v mladší kategorii,
se Magda nakonec umístila na krásném 7. místě. Kuba se ve starší kategorii, s celkovým počtem také 13 žáků, umístil na krásném 8. místě. Oběma gratulujeme!