Okresní kolo Přeboru škol 2014–15 v šachu – 3. místo

Dne 25. listopadu se žáci naší školy zúčastnili okresního kola šachového turnaje v Příbrami.
Tým ve složení Lukáš Kuchař, Jiří Machuta, Jan Helešic a Lukáš Veverka vybojoval vynikající
3. místo.
Druhý tým, ve kterém soutěžili Vít Mácha, Martin Janoš, Petr Wolf a Tomáš Zelený,
obsadil 6. místo. Všem šachistům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Fotografie naleznete zde.
Mgr. K. Sobotková