Ochrana fauny ČR Hrachov – 3. ročník

Ve středu 15. října navštívili žáci třetích tříd Centrum Ochrany fauny ČR Hrachov u Sedlčan. Výukový program byl rozdělen na několik částí: přednáška, soutěže, prohlídka zraněných volně žijících živočichů. Během exkurze se žákům věnovaly kvalifikované lektorky.
Při prohlídce si žáci mohli prohlédnout hendikepované živočichy, kteří se již nemohou vrátit do volné přírody (např. vodní a dravé ptáky, lišku, kunu, srnku aj.).
Výlet se všem líbil a každému doporučujeme tuto stanici navštívit.
Fotografie naleznete zde.
Žáci a učitelky třetích ročníků