Obezita není náhoda

V úterý 23. 9. 2014 navštívila žáky 5. ročníků MUDr. Anna Straussová, která si s dětmi vyprávěla
o správných stravovacích návycích, o rizicích a prevenci obezity i podvýživy.
Fotografie naleznete zde.