Mladý chemik

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhlo 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika“ na Masarykově střední škole chemické v Praze. Jedná se o soutěž, která vznikla v roce 2007 spoluprací Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a společnosti Synthesia. Cílem soutěže je představit chemii jako vědu hravou, zábavnou i praktickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.
Pražského kola se zúčastnilo celkem 348 soutěžících ze šesti krajů naší republiky, z nichž pouhých 30 postoupí do dalších bojů o Mladého chemika. Na žáky čekal nejen kontrolní test, ale také pro ně byly připraveny přednášky o historii periodické tabulky prvků a na téma Ohňostroje. Naši školu v této celostátní soutěži reprezentovali tři žáci, kteří vzešli z prvního (školního) kola, jmenovitě se jednalo o Alenu Debnárovou a Stanislava Holobradu z IX. A a Adélu Universalovou z IX. B. Umístit se v první polovině byl náš cíl. Nakonec jsme svá očekávání nejen splnili, ale dokonce předčili. Stanislav Holobrada skončil na krásném 48. místě a Alena Debnárová si vybojovala postup do 3. kola, protože se umístila na 29. místě se ztrátou pouhých pěti bodů od první desítky.
Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a Aleně budeme držet palce v dalším tentokrát laboratorním kole.
Ing. Jitka Hadamovská