Mezinárodní projekt EYTO – Mládež a zdravý životní styl

Dva žáci naší školy – Lucie Lojínová a Adam Šebesta se aktivně podílejí na mezinárodním projektu EYTO – European youth tackling obezity Mládež a zdravý životní styl. Cílem tohoto projektu je vytvořit kampaň podporující pozitivní změny
v chování týkající se životního stylu a snížení míry obezity. Projektu se budou účastnit sami mladí lidé.
Nadváha způsobuje problémy v oblasti zdraví, vzdělávání a rozšiřování životních obzorů a možností mladých lidí.
Do tvorby kampaně tohoto projektu se aktivně zapojí právě sami mladí lidé a budou ji kreativně rozvíjet.
Projekt bude řešit zdravý životní styl, nadváhu a její prevenci nejprve na národní a posléze i na mezinárodní úrovni. Účastníky, tedy i Lucku s Adamem, bude čekat například workshop v Londýně a celá řada dalších zajímavých aktivit, během kterých se naučí nové věci a poznají nové lidi.
Partnery projektu jsou za Anglii: Nationla children´s Bureau, Portugalsko: Comphania de Ideias, za Španělsko Centre Technologic de Nutricio i Salut.
Odkaz na naše www stránky:
http://komunikujeme.eu/cs/text/430/eyto-ml-aacute-dez-za-zdrav-yacute-zivotn-iacute-styl/
Odkaz na Facebookové stránky projektu: https://www.facebook.com/Eytocz