Mezinárodní program hodnocení žáků PISA

Naše škola byla vybrána Českou školní inspekcí pro hlavní sběr dat mezinárodního projektu PISA 2015, kterého se v letošním roce zúčastní 358 škol z celé České republiky. V současné době se na projektu podílí žáci z více než 70 zemí celého světa.
Šetření proběhlo 13. a 14. dubna a zapojili se do něho vybraní žáci z devátých ročníků. Testy se vypracovávaly na počítačích a zjišťovalo se, jaké dovednosti a znalosti mají patnáctiletí žáci ve čtení, matematice a přírodních vědách. Šetření zahrnovalo i týmové řešení problémů.
Mgr. Zdeněk Částka, Mgr. Jana Čulíková