Matematická olympiáda – 3. místo v okresním kole

Ve středu 24. ledna se vybraní žáci 5. ročníku, kteří byli úspěšnými řešiteli prvního kola matematické soutěže, zúčastnili druhého kola Matematické olympiády v Příbrami. V průběhu devadesáti minut měli vyřešit 3 soutěžní úlohy. Nejlépe se umístila Bára Housková z 5. B, která získala 3. místo. Dalšími úspěšnými řešiteli byli na 4. – 6. místě Fatima Dieng, Jan Matějček z třídy 5. A a Jana Zvolánková z 5. B. Všem gratulujeme.