Malá, ale šikovná škola . . .

V pondělí 11.11.2013 navštívili žáci 9.A, B odloučené pracoviště SOU Hluboš v Dobříši. Jako každý rok nás provázel
Ing. Petr Cinkl, který nás informoval o učebních a studijních oborech a dalších přednostech celého učiliště.
Někteří žáci si sami vyzkoušeli práci ve strojírenské dílně, kde si pod vedením učitele odborného výcviku p. F. Kudrny vlastnoručně vyrobili malý kovový svícen.
Pro některé žáky byla tato návštěva inspirací.
Mgr. Olga Šídová