LVVZ – 7. ročník

Fotografie z přednášky o Horské službě a
z vyhodnocení kurzu naleznete zde.