Literární beseda o Josefu Škvoreckém

V pátek 20. září jsme pro žáky 9. ročníku uspořádali besedu věnovanou životu a dílu Josefa Škvoreckého. Beseda se konala při příležitosti autorových nedožitých 95. narozenin. O Josefu Škvoreckém nám přišel vyprávět vzácný host, Mgr. Václav Krištof, vysokoškolský pedagog,
jeden ze zakladatelů Společnosti Josefa Škvoreckého a autor knihy o Josefu Škvoreckém.
Žáci se během devadesátiminutové besedy seznámili nejen s osobností a dílem J. Škvoreckého prostřednictvím bohaté fotodokumentace z rodinných archivů a úryvků z děl, ale také získali představu o literárním a kulturním období 2. poloviny 20. století. Dozvěděli se, jak ovlivňovaly samizdatové edice vydavatelskou „politiku“
exilových nakladatelství, jak se knihy dostávaly a šířily z ciziny do Československa. Zodpovězeny byly také otázky,
jak se knihy v samizdatových edicích šířily mezi lidmi, jak se vyvíjelo vydávání knih v exilu a jak vypadala cesta od klasického ofsetu k počítačové sazbě.
Alexandra Kubátová