Krakov a Osvětim – exkurze pro 9. ročníky

Dne 17. 4. se žáci 9. ročníků vydali prozkoumat historii koncentračního tábora Osvětim a objevit krásu polského města Krakov. Nejdříve se žáci vydali poznat Krakov, kde mohli vidět krásné náměstí, budovu tržnice Sukiennice, hrad Wawel, sochu draka chrlící oheň a Mariánský kostel. Žáci mohli také ochutnat tradiční grilovaný sýr s brusinkami. Poté, co si žáci prohlédli Krakov, se vydali do koncentračního tábora Osvětim. V Osvětimi se žáci rozdělili na dvě skupiny a každá skupina dostala svého průvodce a překladatele. Prohlídka byla rozdělena na dvě části, na prohlídku vyhlazovacího a pracovního tábora. Žáci nejdříve prošli celý vyhlazovací tábor, kde to na většinu lidí hodně emočně zapůsobilo. Prošli plynovou komorou, viděli fotky, vlasy, které lidem ostříhali, kufry, nádobí, boty, které lidem patřily. Žáci také uctili minutou ticha všechny, kteří zde zemřeli. Po prohlídce vyhlazovacího tábora ještě navštívili pracovní tábor. Žáci zde viděli místa, kde lidé spali, a vagón, kterým byli přiváženi.
Žáci si zde uvědomili, jak je lidský život cenný, jak je důležité o něj pečovat a nezabývat se zbytečnostmi.
Veronika Beranová, 9.A
Fotografie naleznete zde.