Helpíkův pohár – školní kolo

Dne 11. dubna absolvovali žáci 5. tříd přednášku o poskytování první pomoci. Od profesionální záchranářky jsme se dozvěděli, jak správně volat na tísňovou linku, co dělat s pacientem v bezvědomí
a jak správně resuscitovat.
Lektorka nám na interaktivní tabuli vysvětlovala, jak se máme zachovat, když uvidíme ležícího člověka
v bezvědomí. Po teoretické přednášce nám vše důležité předvedla 
na figuríně, na které jsme si i my sami vyzkoušeli masáž srdce. Paní lektorka nám poradila pomůcku pro správný počet stlačení hrudníku, a to v rytmu vánoční písně Rolničky, rolničky. Dále jsme byli seznámeni s tím,  jak se zachovat při masivním krvácení, omdlení, při dušení a šoku. Přednáška se nám všem líbila.
Páťáci