Hasičské jiskření – požární prevence

V úterý 23. října jsme my, žáci devátých tříd, měli dvouhodinovou besedu s budoucími hasiči studujícími na střední škole v Dubně. Připravili si pro nás zajímavý a zábavný program, který zahrnoval ukázku hasičského oblečení, prezentaci i praktické nácviky, v nichž jsme se naučili, jak se chovat
v krizových situacích. Poznali jsme druhy hasičských přístrojů, vyzkoušeli resuscitaci na figuríně a také „zahráli“ rozhovor s operátorkou na čísle 150.
Vše zakončilo společné foto, na které jsme si mohli vypůjčit hasičské bundy a helmy. Beseda byla velmi poučná a doufáme, že se s krizovými situacemi nesetkáme, ale jsme i tak připraveni pomoci tomu, kdo nás bude potřebovat.
Fotografie naleznete zde.
Žáci 9. tříd