Halloweenské učení ve 4.C

V úterý 27. 10. před podzimními prázdninami se v naší třídě učilo po „halloweensku“. Převlékli jsme se do kostýmů a učení mohlo začít. Při matematice jsme například zjišťovali, kolik upírů vylézá z hrobů za úplňku, kolik utratily čarodějnice za nákup na lektvar mládí nebo kolik muřích nožek si čarodějnice vydělaly za prodej dýní. Při českém jazyce jsme pracovali s textem, kde jsme vyhledávali informace o tomto svátku a v anglickém jazyce jsme si obohatili slovní zásobu o strašidelná slovíčka a povídali si o zvycích v anglicky mluvících zemích.
Fotografie naleznete zde

K. Šindelářová