Ekologická vlajka

Jednotlivé třídy 1. – 6. ročníků se zapojily do plnění soutěžního úkolu, který byl vyhlášen v rámci „Recyklohraní“. Škola je účastníkem tohoto projektu od jeho prvopočátku. Jeho cílem je vést žáky
k třídění plastů, papíru a elektrospotřebičů.
Tentokrát žáci měli u příležitosti oslav Dne Země vytvořit ekologickou vlajku, která by propojila sběr a recyklaci elektrozařízení s jarními motivy. Třídy se svého úkolu zhostily velmi zodpovědně a vzniklé vlajky předčily všechna očekávání. Vítěze i přes veškerou snahu určit nešlo.
Vytvořené vlajky budou vystaveny v prostorách naší školy. Všem třídám a samozřejmě i vyučujícím patří poděkování za jejich tvůrčí přístup.
Fotografie naleznete zde.
Hadamovská Jitka