Efektivní gramotnost žáků

Naše škola realizuje projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu Efektivní gramotnost žáků je zavedení Čtenářských dílen jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství, čtenářské gramotnost a ke zvýšení zájmu o čtenářství
od druhého ročníku až po devátý. Do školní knihovny zakoupíme více jak čtyři sta titulů knih pro děti a mládež. V průběhu trvání projektu (do 31.12.2015) je budou používat při vyučování žáci vybraných tříd při realizování klíčové aktivity.
Po ověření cíle realizace klíčové aktivity je budou využívat i ostatní vyučující a žáci.

Na základě tohoto projektu, avšak mimo jeho financování, v rámci mimoškolních aktivit vznikl v naší škole Čtenářský klub. Vznikl jako zábavná volnočasová aktivita, jako místo, kde učitelé vystupují ze svých rolí a stávají se součástí čtenářského společenství, jako účinný nástroj rozvoje dětského čtenářství a prostor, kde si čtou i děti, které čtení původně nebavilo.
Mgr. Eva Cacková