Dramatický kroužek – Nejkrásnější hádanka

Tento rok jsme si pro vás připravili pohádku s názvem Nejkrásnější hádanka. Tímto bychom rády poděkovaly rodičům, hercům, vedení školy a všem, co se podíleli na podpoře dramatického kroužku a představení. Fotografie z představení naleznete zde, video naleznete zde.