Dobrovická muzea

Naše škola se zapojila do projektu „ Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Cílem tohoto projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání, které je dnes velmi potřebné a žáci s ním budou mít dobré uplatnění na trhu práce.
Vybraní žáci 7. ročníku v rámci projektu navštívili Dobrovická muzea, jejichž součástí je muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Seznámili se s jednotlivými fázemi výroby cukru. Zajímavá také byla prohlídka lihovaru, při které se dozvěděli zajímavé informace o procesech výroby lihu a paliva E 85. Své vědomosti si ověřili při práci na interaktivní tabuli. Poslední částí exkurze byla návštěva expozice historických strojů.
Připravený program se nám velmi líbil. Těšíme se na podobné akce organizované Středočeským krajem.
Hadamovská J., Vávrová E.
Fotografie naleznete zde.