Divadelní představení v anglickém jazyce

Ve středu 15.5.2013 k nám do školy přijela The Bear Educational Theatre – mezinárodní divadelní a vzdělávací společnost. Zabývá se výukou angličtiny formou interaktivních divadelních představení.
Pro 4. a 5. ročníky bylo připraveno představení Jackie and the horrible Family. Žáci 6. a 7. ročníků zhlédli The alien grammar show a pro 8. a 9. třídu bylo objednána hra The detectives.
Žáci byli vtahováni do děje, herci používali jednoduché věty, kterým žáci rozuměli. Divadlo si moc užili a všichni se těšíme, až k nám divadlo zase někdy přijede.
Jitka Fialová
Fotografie naleznete zde.