Dětský den 6. a 7. ročníku

Tento rok jsme kvůli špatnému počasí oslavili Den dětí ve škole – někteří z nás si zahráli florbal a basketbal  v tělocvičně, někteří plnili různé zábavné úkoly ve škole.
Žáci 6. a 7. ročníku
Fotografie naleznete zde a zde.