Den Země v MŠ

My, žáci 8. A, jsme si pro děti dobříšských školek připravili program ke Dni Země. Děti si na různých stanovištích vyzkoušely svoje vědomosti o třídění odpadů, poznávaly rostliny a živočichy, skládaly puzzle. Zkoušely postavit komín pro čápa, ulovit ryby, přenášet vajíčka do hnízda, pomoci raněnému živočichovi. Děti se velice snažily. Pro obě strany byla tato akce velkým přínosem, myslím si, že jsme se navzájem leccos naučili. Po skončení akce jsme šli společně na zmrzlinu. Byla to zasloužená odměna pro nás všechny. Byl to krásný závěr akce. Foto naleznete zde.
Machuta Jiří