Den Země 8. ročník, CHKO Český kras – Národní přírodní rezervace Karlštejn

Zeměpisný výlet do CHKO Český kras byl i letos vydařený a všichni si dobrodružnou cestu po naučné stezce přes skalky a vodopády užili.
Na stanovištích žáci plnili úkoly do pracovních listů a zakreslovali cestu do slepé mapy. Poznali rozdíly mezi stupni ochrany přírody a význam chráněné oblasti pro naši krajinu. Na posledním úseku se žáci vydali po stopách pračlověka a jeho způsobu života v krasových jeskyních.
Fotografie naleznete zde.