Den otevřených dveří na staré škole

Ve čtvrtek 15. března se na naší škole konal již tradiční Den otevřených dveří. Tento rok byl zájem ze strany rodičů i dětí veliký, což nás velmi potěšilo. Při vstupu do budovy jsme my žáci 9. ročníku přivítali návštěvníky a následně jsme je provedli po škole a popovídali si s nimi o svých zážitcích ze školy.
Malí i velcí zájemci o vzdělávání si mohli promluvit s vyučujícími a nahlédnout přímo do výuky. V učebně fyziky, chemie a přírodopisu si paní učitelky s našimi spolužáky připravily zajímavé pokusy. V počítačové učebně se rodiče mohli seznámit s technickým vybavením a s výukovými plány na příští školní rok. Rodiče se mimo jiné dozvěděli, jakých zájmových kroužků a akcí se jejich ratolesti na naší škole mohou zúčastnit. My jsme si dnešní den jako průvodci po naší škole užili, těšil nás velký zájem návštěvníků a věříme, že se jim u nás líbilo.
Fotografie naleznete zde.
Žáci 9. ročníku