Den otevřených dveří na stanici HZS Dobříš

V pátek 18. 9. 2015 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili oslav čtyřiceti let od založení sboru profesionálních hasičů (HZS) v Dobříši. Děti se na stanici seznámily s ukázkami současné i historické techniky. Součástí programu byla i výstavka dobových fotografií,  u domečku rizik si děti povídaly s hasiči o důležitých telefonních číslech a možných nepříjemných situacích v jejich povolání.
Program se dětem velice líbil, nejvíce je zaujalo historické vozidlo, do kterého se mohly posadit.
Fotografie naleznete zde.