Dějepisná olympiáda

Dne 20. 1. 2016 se žákyně naší školy Barbora Vitásková, Veronika Jechová a Lucie Farářová zúčastnily okresního kola „dějepisné olympiády“. Téma letošního roku nemohlo být jiné než Karel IV.
a Lucemburkové, neboť právě letos uplynulo 700 let od narození tohoto českého krále a římského císaře.
Po počátečních rozpacích se děvčata pustila do vyplňování zadaných úkolů a v konkurenci žáků
z ostatních škol na okrese se na výsledkové listině umístila zhruba uprostřed z celkového počtu 45 účastníků.
Za účast jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším ročníku.
Mgr. Vít Řehoř