Čtvrťáci v Hornickém muzeu Příbram

Ve středu 24. března se žáci 4. ročníků vypravili na exkurzi do Hornického muzea v Příbrami.
Prošli jsme se spletitými podzemními chodbami dolu Anna. Navštívili jsme expozici v těžební věži Ševčínského dolu, kde jsme mohli poznat těžkou práci a život zdejších horníků. Prohlédli jsme si také rozsáhlou výstavu hornin, nerostů a minerálů. Na závěr si žáci mohli zkusit najít svůj “poklad“ při roztloukání navežené horniny, která obsahuje částečky stříbra či dalších jiných nerostů. Jejich úsilí bylo odměněno, nalezené kameny si mohli odnést domů. Výlet se nám všem moc líbil!
Mgr. Daniel Drmla
Fotografie naleznete zde.