Beseda se starostou

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 7. ročníků zúčastnili besedy se starostou města Dobříše v kulturním
domě. Zde na ně čekal nejen starosta Mgr. Stanislav Vacek, ale i tajemník Bc. Radek Řechka,
Šárka Krůtová, DiS. a Ing. Denisa Havlíčková, která besedu moderovala.
Pro děti byla připravena poutavá prezentace, která se týkala města Dobříš a zejména struktury městského úřadu. Žáci se tak dozvěděli, co vše si na úřadě mohou zařídit a  co vše k tomu potřebují.
Na závěr se děti zapojily do diskuze, kde mohly předložit své návrhy, jak by život na Dobříši zlepšily. Některé podněty od dětí se setkaly s pozitivním ohlasem a bylo přislíbeno, že se tato problematika bude do budoucna řešit. Žáci s nejlepším návrhem byli odměněni.
Tímto setkáním se ale neloučíme. Již 22. června v pátek se sejdeme se zastupiteli znovu a tentokrát se do práce zapojí i samotné děti. Měly by si vyzkoušet práci zastupitelů i samotného starosty.
Fotografie naleznete zde.

Třídní učitelky 7. ročníků