Atletický trojboj

Ve středu 5. června proběhlo na našem školním hřišti okresní kolo atletického trojboje. Ve třech disciplínách (skok do dálky, běh 50 metrů a hod míčkem) jsme porovnali své výkony s ostatními sportovci. Trojboje se zúčastnili žáci prvních, druhých a třetích ročníků.
S výkony žáků jsme byli spokojeni, neboť jsme obsadili ve všech ročnících druhé místo. Chtěli bychom poděkovat starším spolužákům z 9.A, kteří se starali o pořadatelskou činnost (moc nás povzbuzovali, tleskali, vodili nás na stanoviště, moc nám to všem pomohlo).
Sportovní dopoledne jsme si, i díky pěknému počasí, všichni užili.
Atleti všech tří ročníků.