Atletická všestrannost

Dne 2. června 2016 se na školním sportovním hřišti v Dobříši uskutečnily závody v atletické všestrannosti pro žáky 1. stupně. Všichni závodníci soutěžili ve skoku do dálky, sprintu na 60 m a vytrvalosti (hoši 800m, dívky 500m), třeťáci, čtvrťáci a páťáci navíc ještě v hodu míčkem. Závody se našim žákům vydařily. Po součtu všech bodů se žáci prvního, druhého, třetího a čtvrtého ročníku umístili na pěkném 2. místě a žáci 5. ročníku dokonce zvítězili.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Fotografie naleznete zde.

Mgr. Daniel Drmla