Anketa

V rámci oslav Dne Země, které na naší škole proběhly 22. 4. 2015, se uskutečnila anketa, jejímž cílem bylo zjistit, který typ odpadu nejčastěji žáci třídí.
Ankety se zúčastnilo 521 žáků. Potěšitelné je, že pouze 18 žáků uvedlo, že odpad vůbec netřídí. Nejčastěji tříděným odpadem jsou plasty, označilo je 90 % žáků. Další výsledky vypadají takto: 2. sklo – 79 %, 3. papír – 75 %, 4. nápojové kartony – 64 %, 5. oděvy – 56 %, 6. nebezpečný odpad – 53 %, 7. bioodpad – 46 %, 8. kovy – 33 %.
Hadamovská Jitka