„Cestovka po pověstech Dobříše“

21. června si Městská knihovna Dobříš pro žáky pátých ročníků připravila program zaměřený
na poznávání pověstí a památek Dobříše. Skupinky žáků procházely Dobříší, cestou odpovídaly
na otázky vztahující se k pověstem spjatým s daným místem. Otázky se týkaly historie zámku, hradu Vargač, popraviště, Brd, Bzdinky…… Celé putování bylo zakončeno v místním archivu, kde průvodce pan Průša dětem ukázal zajímavé historické exponáty.
Děkujeme pracovníkům Městské knihovny Dobříš a těšíme se na další společné putování.
Fotografie naleznete zde.