Školní dílna

Prostory pro vyučování praktických činností a technických činností se nachází v suterénu budovy školy. Kapacitně pojmou 18 žáků. Výuka je zaměřena převážně na dřevovýrobu, pro kterou má dobré materiálně technické vybavení.

Žáci se učí základním pracovním činnostem na cvičných i údržbářských pracích, případně i výrobou drobných školních pomůcek.

Vyučující má v přípravně materiálu k dispozici stolní vrtačku, kotoučovou brusku, víceúčelový obráběcí stroj a soustruh na dřevo.