Odhlášení obědů

Vážení rodiče, zřídili jsme pro strávníky možnost objednání a odhlášení stravy prostřednictvím internetu.
Pro registraci strávníků a pro objednávání a odhlašování stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby

1. V kanceláři školní jídelny obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednání stravy na internetu.
Zároveň si zvolíte Vaše přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.

Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Můžete též zadat e- mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

  • * Potvrzení objednávky
  • * Nedostatečná výše konta
  • * Neodebraná strava
  • * Měsíční přehled
    Při zřízení této služby můžete určit, které zprávy si přejete zasílat.

Heslo, e- mail a zasílané zprávy můžete kdykoli později změnit po přihlášení do systému v sekci „Nastavení uživatele“.

 Objednávání stravy

2. Od následujícího dne po registraci lze stravu objednávat na internetu na adrese: www.strava.cz
Zde zvolíte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.

3. V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.

4. V dialogu pro přihlášení vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do „své“ jídelny.

5. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.

6. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávání stravy a proveďte požadované změny přihlášek a odhlášek. Změny uložte potvrzením položky Odeslat.

7. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

8. Přihlášky, odhlášky a změny se řídí stejným pokynem jako u běžného odhlašování, tj. do 14:15 hod. den předem. Další podrobnosti , pokyny a návody naleznete na www.strava.cz.